Potpuna krmna smjesa za janjad (OJ-O)

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 16,0 %
Sirova mast  3,0 % 
Sirova vlaknina  4,0 % 
Kalcij  0,75 % 
Fosfor  0,55 % 
Natrij  0,15 % 
Magnezij  0,10 % 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 8.000 i.j.
Vitamin D3 1.000 i.j.
Vitamin E 20 mg
Selen 0,10 mg

Dodaci hrani:

Antioksidant 50 mg

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa za janjad (OJ-O) namijenjena je za hranidbu janjadi već za vrijeme dojenja majki ili kao dodatak mliječnom nadomjestku za janjad čime se postiže rano privikavanje janjadi na suhu hranu u svrhu što ranijeg prelaska iz fiziološkog stanja jednoželučanog u višeželučane. Na taj način se postiže ranije odbijanje od sise, brži rast janjadi i bolje iskorištavanje hrane.

Krmnu smjesu ne treba močiti, treba ju davati u suhu stanju i osigurati dovoljne količine svježe vode. Uz ovu krmnu smjesu potrebno je osigurati dovoljnu količinu kvalitetnog sijena.