Slide 2
Knowledge and Innovation
More than 25 years in production of quality animal food
Slide 1
We produce food and food supplements for all animal types and categories
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Program krmiva 2022. - XXVII. međunarodno savjetovanje

2022 04 13 Krmiva

NUTRITIVNI I ZDRAVSTVENI UČINAK DODATKA ŽIVE KULTURE KVASCA U HRANIDBI KONJA

U današnje vrijeme, žive kulture kvasaca sve se češće primjenjuju i u hranidbi konja, a njihov probiotički karakter pozitivno se odražava na stanje korisne mikroflore crijeva uz istodoban inhibirajući učinak na patogene mikroorganizme (E coli i Streptococcus), što rezultira većim stupnjem iskorištenja hranjivih tvari hrane tijekom procesa probave i boljim općim zdravstvenim stanjem konja.

Od brojnih korisnih učinaka, dodane kulture kvasaca u hranu konja imaju i sposobnost redukcije kisika u probavnome sustavu Redukcijom kisika potiče se rad celulitičkih bakterija u debelome crijevu konja, a kroz nastale se produkte doprinosi održavanju stabilne pH vrijednosti probavnoga sustava.

Veći broj autora istraživao je utjecaj dodavanja žive kulture kvasaca u hranu radnih, sportskih te rasplodnih konja na njihov pozitivan proizvodni, fiziološki i zdravstveni učinak u organizmu Većina autora je potvrdila postavljenu hipotezu, a to znači da se primjenom preparata na bazi kulture kvasaca može utjecati na sljedeće 1 veću aktivnost celulitičkih bakterija u debelome crijevu i cekumu konja, 2 na bolju probavljivost Ca, K, P i Mg, što je imalo koristan učinak na poboljšanu opskrbljenost tim mineralima u koštanome tkivu i cijelome organizmu te 3 na ukupnu probavljivost hranjivih tvari obroka, zbog čega je kod rasplodnih kobila povećana količina i kvaliteta mlijeka, a kod sisajuće ždrebadi utvrđen je i povećan prirast. Na temelju pozitivnih rezultata istraživanja o korisnom učinku preparata na bazi kulture kvasca, danas proizvođači hrane za konje (primjerice Kušić promet d o o u komercijalizirane krmne smjese uključuju preventivno i kvasce kao dodatke, pri čemu se misli uglavnom na Saccharomyces cerevisiae i Saccharomyces boulardii.

Download dokument:

Ključne riječi: konji, hranidba, kultura kvasca, krmne smjese

More then 25 years in production of quality animal food

25 godina

esif

 

hamag

eu

Search

Contacts

Sales representatives:

NINO IVEKOVIĆ, dipl. ing. agr. 
  +385 91 2087 853

TOMICA TONKOVIĆ, dipl. ing.agr.
  +385 91 2299 223

Administration:

gđa. RENATA ŠOŠTARIĆ
  +385 91 2087 860

Business hours

ADMINISTRATION

MON - FRI
08.00 - 16:00

SALES

MON - FRI
08:00 - 17:00
SAT
08:00 - 12:00

Centaur horse feed

centaur2015eng

Find out more about the Centaur feed concept at www.centaur.hr