EU javna nabava

EU javna nabava

header eu

Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Kušić-promet d.o.o.

 

U sklopu provedbe projekta "Suvremena mješaonica – digitalizacija procesa tvrtke Kušić-promet d.o.o." sukladno prilogu 4. "Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi" Kušić promet d.o.o. objavljuje slijedeći postupak javne nabave:

Javna nabava

HR Sufinancira EU

HAMAG Bicro logo

Centaur hrana za konje

centaur2015hr

Sve informacije o Centaur konceptu ishrane konja možete naći na www.centaur.hr

eu esif

Pretraživanje