Knjige

Tijekom godina izdali smo više knjiga koje služe kupcima naših proizvoda kao izvor detaljnih informacija o našim proizvodima, a neke od knjiga se koriste kao stručna literatura na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.