Krmne smjese za krave

Dopunska krmna smjesa za krave muzare (DKS-KM-32)

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 32,0 %
Sirova mast  2,0 % 
Sirova vlaknina  9,0 % 
Kalcij  2,50 % 
Fosfor  1,20 % 
Natrij  1,0 % 
Magnezij  0,25 % 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 60.000 i.j.
Vitamin D3 8.000 i.j.
Vitamin E 320 mg
Bakar 40 mg
Selen 2,0 mg

Uputa o korištenju:

Dopunska krmna smjesa DKS-KM-32 upotrebljava se za izradu kompletnih krmnih smjesa za krave muzare u ljetnom i zimskom razdoblju na slijedeći način:

Krave muzare - zimi 40% DKS-KM-32 60% žitarice
Krave muzare - ljeti 30% DKS-KM-32 70% žitarice
Mliječnost l/dan 10 15  20  25  30  35  40 
Sijeno kg 5
Sjenaža kg 25  25  25  22,5  22,5  21,5  20,5 
Kukuruz mljeveni kg  6,5  6,5  6,5 
DKS-KM-32 kg  1,2  1,5  1,7  2,3  2,6 
Sojina sačma 46% kg 

Kravama treba osigurati dovoljne količine svježe vode.

Pretraživanje

krava

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.