Krmne smjese za krave

Potpuna krmna smjesa za krave muzare 13% (GKM-1)

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 13,0 %
Od toga sirove bjelančevine u obliku nebjelačevinastog dušika u odnosu na ukupne bjelančevine 22 %
Sirova mast  3,5 % 
Sirova vlaknina  7 % 
Kalcij  0,50 % 
Fosfor  0,70 % 
Natrij  0,20 % 
Magnezij  0,20 % 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 15.000 i.j.
Vitamin D3 2.000 i.j.
Vitamin E 80 mg
Bakar 10 mg
Selen 0,5 mg

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa GKM-1 upotrebljava se za hranidbu krava muzara kao nadopuna osnovnom obroku koji se sastoji od zelene mase (paša, trave s oranica ili pašnjaka). Količine koje se daju kravama ovise o mliječnosti, kakvoći i količini osnovnog obroka. Uz ovu krmnu smjesu potrebno je osigurati najmanje 1 kg kvalitetnog sijena ako se osnovni obrok sastoji od zelene krme.

Ova krmna smjesa proizvodi se prema zahtjevu kupca sa i bez nebjelančevinastog dodatka. Daje se obročno ili na kraju obroka sama ili pomiješana s drugim krmivima iz osnovnog obroka. Davati kravama samo u suhu stanju, nikako ne močiti. Potrebno je osigurati dovoljno svježe vode za piće.

Pretraživanje

krava

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.