Krmne smjese za krave

Potpuna krmna smjesa za krave muzare s najmanje 16% sirovih bjelančevina (GKM-1)

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 16,0 %
Od toga sirove bjelančevine u obliku nebjelančevinastog dušika u odnosu na ukupne bjelančevine 20 %
Sirova mast  3,0 % 
Sirova vlaknina  7,0 % 
Kalcij  0,45 % 
Fosfor  0,80 % 
Natrij  0,20 % 
Magnezij  0,25 % 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 15.000 i.j.
Vitamin D3 2.000 i.j.
Vitamin E 80 mg
Bakar 10 mg
Selen 0,5 mg

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa GKM-1 16% upotrebljava se za hranidbu krava muzara kao dodatak voluminoznoj krmi (sijeno i silaža). Količine koje se daju kravama ovise o mliječnosti, kakvoći i količini osnovnog obroka.

Ova krmna smjesa proizvodi se prema zahtjevu kupca sa i bez nebjelančevinastog dodatka. Krmnu smjesu ne treba močiti, treba ju davati u suhu stanju pomiješanu s osnovnim obrokom ili samu. Kravama treba osigurati dovoljne količine svježe vode.

Pretraživanje

krava

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.