Krmne smjese za telad i junad

Potpuna krmna smjesa za tov junadi (GJ-1)

Do 250 kg ž.v.

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 14,0 %
Od toga sirove bjelančevine u obliku nebjelančevinastog dušika u odnosu na ukupne bjelančevine 20 %
Sirova mast  3,5 % 
Sirova vlaknina  6 % 
Kalcij  0,65 % 
Fosfor  0,65 % 
Natrij  0,20 % 
Magnezij  0,15 % 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 7.500 i.j.
Vitamin D3 2.000 i.j.
Vitamin E 17,5 mg
Bakar 10 mg
Selen 0,10 mg

Dodaci hrani:

Antioksidant 50 mg

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa GJ-1 upotrebljava se u tovu junadi ili uzgoju do 250 kg ž.v. s početkom najranije sa 150 kg ž.v. Prijelaz na tu krmnu smjesu treba biti postupan. Potrebno je osigurati dovoljno vode za piće, te sijena najmanje 0,5 kg po grlu dnevno. Ova krmna smjesa proizvodi se u dva oblika: sa i bez nebjelančevinastog dušika. Prva je namjenjena prvenstveno za tov junadi, a druga za rasplodnu junad.

Ako se koristi krmna smjesa za junad GJ-1 s nebjelančevinastim dušikom ona se ne smije močiti kao ni davati je ostalim životinjskim vrstama zbog otrovnosti.

Pretraživanje

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.