Krmne smjese za telad i junad

Potpuna krmna smjesa za tov junadi (GJ-2)

Iznad 250 kg ž.v.

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 12,0 %
Od toga sirove bjelančevine u obliku nebjelanćevinastog dušika u odnosu na ukupne bjelančevine 22,5 %
Sirova mast  3,5 % 
Sirova vlaknina  5,5 % 
Kalcij  0,55 % 
Fosfor  0,60 % 
Natrij  0,20 % 
Magnezij  0,15 % 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 6.750 i.j.
Vitamin D3 1.850 i.j.
Vitamin E 15,0 mg
Bakar 10,0 mg
Selen 0,10 mg

Dodaci hrani:

Antioksidant 50 mg

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa GJ-2 namijenjena je za hranjenje junadi iznad 250 kg ž.v. Krmna smjesa GJ-2 služi kao potpuna krmna smjesa za tov junadi ili kao dodatak osnovnom obroku, silaži i sijenu koje se rasipa po silaži i ne smije ostajati u valovu. Ne smije se močiti i davati drugim vrstama životinja koja nisu preživači. Za rasplodnu junad proizvodi se ova krmna smjesa bez bjelančevinastog dušika. Potrebno je osigurati dovoljno svježe vode za piće.

Ako je ova krmna smjesa jedina hrana za tov goveda potrebno je dnevno davati najmanje pola kilograma kvalitetnog sijena po grlu.

Pretraživanje

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.