Krmne smjese za puriće

Potpuna početna krmna smjesa za puriće

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 28 %
Sirova mast  3,5 % 
Sirova vlaknina  4,5 % 
Kalcij  1,2 % 
Fosfor  0,65 % 
Natrij  0,15 % 
Lizin  1,65 % 
Metionin  0,55 % 
Metabolička energija  11 Mj / kg 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 15.000 i.j.
Vitamin D3 3.000 i.j.
Vitamin E 30 mg
Bakar 6,5 mg
Selen 0,3 mg

Dodaci hrani:

Antioksidans 100 mg
Fitaza 500 FYT
Probiotik 1.000 mg

Antikokcidijska sredstva:

Diklazuril 1 mg
Maduramicin amonij* 5 mg
Lasalocid natrij* 75 mg
Monensin natrij* 100 mg
Robenidin 33 mg

Uputa o korištenju:

Početna krmna smjesa za puriće je potpuna krmna smjesa za uzgoj i tov purića. Krmna smjesa daje se po volji purićima do 4. tj. starosti. Daje se purićima u suhu stanju uz osiguranje dovoljnih količina ne prehladne vode za piće. Nakon završenog 4. tjedna starosti prelazi se na krmnu smjesu u porastu s 24% sirovih bjelančevina.

Ova krmna smjesa se ne smije upotrebljavati zadnji tjedan tova jer sadrži kokcidiostatik kada se treba davati krmna smjesa bez njega.

 

 

Pretraživanje

brojler

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.