Krmne smjese za puriće

Potpuna krmna smjesa za puriće u porastu i tovu (PPuPT-1)

Hranjive tvari:

Sirove bjelančevine 24 %
Sirova mast  3,5 % 
Sirova vlaknina  4,5 % 
Kalcij  1,15 % 
Fosfor  0,6 % 
Natrij  0,15 % 
Lizin  1,35 % 
Metionin  0,50 % 
Metabolička energija  11 Mj / kg 

Dodano na 1 kg hrane (d.t.):

Vitamin A 15.000 i.j.
Vitamin D3 3.000 i.j.
Vitamin E 30 mg
Bakar 6,5 mg
Selen 0,3 mg

Dodaci hrani:

Antioksidans 100 mg
Fitaza 500 FYT
Probiotik 1.000 mg

Antikokcidijska sredstva:

Diklazuril 1 mg
Maduramicin amonij 5 mg
Lasalocid natrij 75 mg
Monensin natrij 100 mg
Robenidin 33 mg

Uputa o korištenju:

Potpuna krmna smjesa za puriće u porastu upotrebljava se za hranidbu purića u uzgoju i tovu u razdoblju rasta od 5. do 8. tjedna starosti. Daje se po volji u suhu stanju uz osiguranje dovoljne količine ne prehladne vode za piće.

Ova krmna smjesa radi kokcidiostatika ni u kom slučaju ne smije se davati zadnji tjedan prije klanja kada se upotrebljava hrana bez njega.

 

Pretraživanje

brojler

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.