Ostali premiksi

Premiks za ciprinide 1%

Vitaminsko-mikromineralna predmješavina za ribe ciprinide - uzgoj šarana u mono- i poli- kulturi u šaranskim (ciprinidnim) ribnjačarstvima

U 1 kg Premiksa ugrađeno je najmanje (d.t.):

Vitamin A 1.500.000,00 i.j.
Vitamin D3 250.000,00 i.j.
Vitamin E 10.000,00 mg
Vitamin K3 500,00 mg
Vitamin B1 1.500,00 mg
Vitamin B2 2.000,00 mg
Vitamin B6 1.000,00 mg
Vitamin B12 3.000,00 mcg
Vitamin C 20.000,00 mg
Niacin 10.000,00 mg
Pantotenska kiselina 5.000,00 mg
Biotin 50,00 mg
Folna kiselina 300,00 mg
Inositol 40.000,00 mg
Kolin klorid 100.000,00 mg
Jod 50,00 mg
Željezo 4.000,00 mg
Bakar 400,00 mg
Mangan 6.000,00 mg
Cink 5.000,00 mg
Selen 10,00 mg
Antioksidant 15.000,00 mg

Nosač: neutralni biljni do 1.000 g.

Upotreba: Dodaje se u krmne smjese za hranidbu ciprinida - šarana u mono- i poli- kulturi u toplovodnim ribnjacima u količini od 1%.

Čuvanje: na zračnom, hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Trajnost: dodanih vitamina i dodataka hrani je 6 (šest) mjeseci od dana proizvodnje.

Pakiranje: vreće od 25 kg.

Pretraživanje

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.