Ostali premiksi

Premiks za salmonide 1%

Vitaminsko-mikromineralna predmješavina za ribe salmonide - pastrve, losose u slatkovodnim i bočastim (zaslanjenim) hladnovodnim ribnjacima.

U 1 kg Premiksa ugrađeno je najmanje (d.t.):

Vitamin A 2.000.000,00 i.j.
Vitamin D3 300.000,00 i.j.
Vitamin E 3.000,00 mg
Vitamin K3 1.500,00 mg
Vitamin B1 1.000,00 mg
Vitamin B2 2.000,00 mg
Vitamin B6 1.500,00 mg
Vitamin B12 3.000,00 mcg
Vitamin C 20.000,00 mg
Niacin 15.000,00 mg
Pantotenska kiselina 5.000,00 mg
Biotin 30,00 mg
Folna kiselina 500,00 mg
Inositol 40.000,00 mg
Kolin klorid 150.000,00 mg
Jod 100,00 mg
Željezo 6.000,00 mg
Bakar 500,00 mg
Mangan 5.000,00 mg
Cink 4.000,00 mg
Selen 10,00 mg
Antioksidant 20.000,00 mg
Boja: astaxanthin (prirodno istovjetan) 10.000,00 mg

Nosač: neutralni biljni do 1.000 g.

Upotreba: Dodaje se u krmne smjese za hranidbu salamonida: pastrva, lososa u slatkovodnim i bočastim (zaslanjenim) hladnovodnim ribnjacima u količini od 1%.

Čuvanje: na zračnom, hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Trajnost: dodanih vitamina i dodataka hrani je 6 (šest) mjeseci od dana proizvodnje.

Pakiranje: vreće od 25 kg.

Pretraživanje

Certifikati

ISO 9001-2015

  • iso kusicOd 24.05.2017. tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2015 certifikatu.
  • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

  • haccp kusicHACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
  • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.